Upphovsrätt

Upphovsrätt - Copyrightskydd

Samtliga fotografiska verk på denna sajt är skyddade av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Copyrighträttigheten äger respektive fotograf / konstnär som också svarar för eventuell modellrelease.

På motiv där vi inte anger någon fotograf eller upphovsman förbehåller sig SPART copyrighträttigheten.

Läs mer om Upphovsrättslagen.