Natalie Lexelius

Att skapa är för mig helande och mitt skapande grundar sig mycket i de känslor som jag har inom mig. Jag finner inspiration i min omgivning eller från minnen av platser jag besökt och vilka känslor detta väcker. Detta kan vara från stort till smått - en vy i sin helhet i naturen eller staden med dess färger och former, till små detaljer och texturer.