Mia Galde

Mia Galde är fotograf, konstnär och lärare inom fotografi i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som fotograf och har många personliga projekt som hon arbetar med. Projekten tar ofta utgångspunkt i ett tema som hon utforskar och ibland återkommer till.

Hon har haft flera utställningar och föreläser och håller workshops regelbundet. Att inspirera och en kärlek till bildkonsten är vad som driver henne. Kameran använder hon som ett verktyg för att förstå världen och sig själv och genom bilderna kan hon dela med sig av sina upplevelser. Med sitt speciella öga och unika bildspråk målar hon fram en rik suggestiv bildvärld som är i ständig utveckling.