Mats Alfredsson

Mats Alfredsson är professionell gatufotograf, född 1956. Normalt fångar han händelser och ögonblick i den offentliga miljön. Det är ett utsnitt av de ständiga förändringar som hela tiden pågår, det som han själv kallar för gatans teater.

Merparten av Mats bilder innehåller människor. Han finner sina motiv på gatan, i publika transportmedel som spårvagnar, tunnelbanor och bussar. Populära scener är städer som London, Chicago, Palermo, Berlin, Lissabon och Amsterdam.

Mats Alfredsson har genomfört ett antal separata utställningar, men också i samarbete med andra fotografer. Hans första bok kom ut hösten 2015 – Chicago Streetwalk.