Axel Holén

Axel Holén är en amatörfotograf från Göteborg född 1995 med ett stort intresse för naturen. I sina bilder så söker han efter ett djup som lämnar betraktaren med ett lugn och en eftertanke.